Logo Ghesellen

Vandewalle (2016)

Boek exclusief te koop bij "De Ghesellen van de Kastelnij Veurne"

  1. De Kasselrij Veurne in oude kaarten
  2. De gebeurtenissen in de Kasselrij 16de en 17de eeuw
  3. De Kasselrij Veurne: het landschap
  4. De Kasselrij Veurne: keuren en costumen
  5. De Kasselrij Veurne: het bestuur
  6. Inwoners en tellingen
  7. De Kasselrij Veurne: archieven
  8. De Kasselrij Veurne: kerkelijk leven + parochies
  9. De deelgemeenten: kaarten in kleur (kaarten Vander Maelen)

Inhoud boek: 'De Kasselrij Veurne' door Dhr Paul Vandewalle

Het boek telt 581 bladzijden en kost - € 40,00

Aankopen door mail naar: info@ghesellen.be