Logo Ghesellen

Ghesel

GHESEL VAN DE KASTELNIJ VEURNE

Jaarlijks vindt in de maand oktober in de voormalige zittingszaal van het Landshuis te Veurne, eertijds de zetel van het Bestuur van Stad en Kasselrij Veurne, de intronisatie plaats. Tijdens deze plechtigheid met een belangrijk symbolisch ritueel neemt de vereniging een aantal nieuwe Ghesellen in haar rangen op.

Het zijn personen die zich conform de doelstellingen van het gezelschap voor Veurne-Ambacht in het algemeen en/of voor de stad Veurne in het bijzonder hebben ingezet, en op economisch, toeristisch en/of socio-cultureel vlak een prestatie hebben geleverd.

Ook wie op maatschappelijk gebied een belangrijke functie vervult of vervuld heeft kan als lid worden opgenomen, en dit des te meer als hij/zij in het kader van die functie een realisatie ten voordele van stad en streek op een van de bovenvermelde terreinen heeft weten te brengen.

Van de opgenomen leden wordt vanzelfsprekend verwacht dat zij in de toekomst ten voordele van Veurne en Veurne-Ambacht op de ingeslagen weg verder gaan in hun werk- en leefmidden. Deze verbondenheid geldt trouwens ook voor wie door omstandigheden de streek zou verlaten hebben.

 • Stichting 1985
 • Jozef Buyseyne (+)
 • Edwin Coulier
 • Robert De Brabandere
 • Noël De Hollander (+)
 • Denis Dewitte
 • Henri D'Hooghe (+)
 • Denise Tricot (+)
 • Jean Heytens (+)
 • Frank Heyvaert
 • Wilfried Maes
 • Stephen Parham
 • Willy Reynaert (+)
 • Gerrit Schutte (+)
 • Roger Tulpin (+)
 • Paul Vandermarliere
 • Marc Van Eygen
 • Antoon Vanhecke (+)
 • Robert Van Praet
 • Christine Verdonck
 • Edgard Verschelden (+)
 • Chris Verslype (+)
 • 1986
 • Wilfried Delanghe
 • Guido Hoste
 • Walter Plaetinck
 • 1987
 • Frans Debruyne
 • Edouard De Grieck
 • Karel De Meulemeester
 • 1988
 • Henri Brysse
 • Filip Florizoone
 • Catherine Himpens
 • Wilfried Martens
 • Rita Omwal
 • Roger Selschotter (+)
 • Marc Vandendries
 • 1989
 • Arthur Blanckaert
 • Luc Tulpin
 • Charles Van Deun (+)
 • 1990
 • Michel De Bosschere
 • Valeer Deschacht (+)
 • Lieven Platevoet
 • Willem Vermandere
 • 1991
 • Wilfried Decroos
 • Johnny Lootvoet
 • Marc Platel
 • Jan Vetters
 • 1992
 • Yvan Bostyn
 • Muriel Lagrou
 • Jean-Marie Verschelden
 • 1993
 • Dirk Frimout
 • René Menu
 • Herman Vanheste
 • 1994
 • Hubert Cossey
 • Hugo Pyfferoen
 • 1995
 • Johan Cochuyt
 • Roland Leune
 • Dirk Vande Walle
 • 1996
 • Josiane Coulier
 • Monique Vandenbossche
 • 1998
 • Chantal Florizoone
 • Hugo Lechat
 • Jos Mortier
 • Marc Mortier
 • 1999
 • Luc Bril
 • Willy Vanderhaeghe
 • 2000
 • Vincent Deconinck
 • Christian Melis
 • 2001
 • Noël Clays
 • Johan Vanmarcke
 • 2002
 • Henri Vandendriessche
 • Chris Waeyaert
 • 2003
 • Ignace Desomer
 • Yves Lams
 • 2006
 • Frans Saint Germain
 • Raf Sonneville
 • 2007
 • Etienne Becuwe
 • Wim Hollevoet
 • 2008
 • Pierre-Paul Bloeyaert
 • Johan Den Baes
 • Paul Rosseel
 • 2009
 • José Clauw
 • Robert Florizoone
 • Annick Van Rossem
 • 2011
 • Kurt Decat
 • Koen Declerck
 • Chris Vandewalle
 • 2012
 • Régine Claeys
 • René Decorte
 • Walter Lelièvre
 • Joris Missiaen
 • 2013
 • Vera De Hollander
 • Hendrik Dierendonck
 • Johan Ver Bauwhede
 • 2014
 • Karen Pauwelyn
 • Maja Wolny
 • 2015
 • Marc Gombert
 • Jan Vermeire
 • 2016
 • Karlien Brysbaert
 • Roland Vermeylen
 • 2017
 • Peter Deconinck
 • Karolien Louf
 • 2018
 • Jos Exsteens
 • Ann Soete

 

Onze visie voor de toekomst

Visie voor de toekomstige werking

Om de koers te bepalen heeft het nieuwe bestuur zich in eerste instantie gefocust op de doelstellingen van de vereniging, zoals vermeld in de statuten van 15-11-1985: werken aan de uitstraling van Veurne en de regio op economisch, toeristisch, sociaal-cultureel en/of enig ander gebied, en ook de acties ten bate van stad en streek van andere verenigingen ondersteunen. Het werkgebied van de Ghesellen is geografisch niet beperkt tot de stad Veurne, maar het strekt zich uit over de hele streek. Daarnaar verwijzen zowel de naam van de vereniging als haar schild. Het was dan ook opmerkelijk dat de suggesties, ideeën en voorstellen die het bestuur van de leden mocht ontvangen, o.a. de bekommernis toonden om de doelstellingen van de vereniging zelf meer kenbaar te maken naar de leden toe, maar ook de “buitenwereld” een goed beeld te geven van wat de Ghesellen zijn en doen. Nieuwe creatieve initiatieven zullen hiertoe uitgewerkt worden. Ook uitstappen en ontvangsten mogen zeker verder navolging krijgen, evenals andere succesvolle initiatieven uit het rijke verleden van de Ghesellen.

Andere verenigingen met analoge doeleinden kunnen ook meer betrokken worden in de toekomstige werking.

De voorzitter en de raad van bestuur hopen dat de voorzet die gegeven werd, mag overslaan op al de leden en dat de Ghesellen van de Kastelnij Veurne in de regio nog een rijke toekomst mogen ontplooien.