Logo Ghesellen

De gedenkplaat van Jacobus Clou (17 maart 1991)

Jacobus Clou werd in 1592 geboren in Nieuwpoort en in 1603 werd hij Norbertijn in de Sint-Niklaasabdij te Veurne. In 1636 stichtte hij de ‘Sodaliteit van den gekruisten Zaelichmaecker ende van Maria Zijne Bedrukten Moeder staende bij Hem onder het cruce op den berghe van Calvariën’. Dit religieuze broederschap staat vandaag nog altijd in voor de jaarlijkse rondgang van de Vastenkruisweg (1626) en de Boetprocessie (1644). De aanleiding tot de oprichting van deze kerkgenootschap was een miraculeuze genezing die hij meemaakte in 1626 bij het gebed tijdens een gelijkaardige kruisweg in Drongen. Jacobus Clou stierf in 1648 en werd begraven in het klooster der Kapucijnen in de Noordstraat.

In opdracht van de Ghesellen ontwierp Fernand Vanderplancke een gedenkplaat ter nagedachtenis van de stichter van de Sodaliteit, die op zondag 17 maart 1991 werd onthuld op de hoek van de Noordstraat en de Grote Markt. Op deze rechthoekige bronzen plaat van 58 op 90 cm heeft de kunstenaar, in een vrije interpretatie, naast de tekst, Jacobus Clou afgebeeld, enkele boetelingen, het kruis van de Sodaliteit (zoals geschonken door Jacobus Clou), de Sint-Walburga- en Sint-Niklaaskerk, alsook de wapenschilden van de Sodaliteit en de Ghesellen.

De kunstenaar moest hierbij heel omzichtig te werk gaan, want er bestond geen enkele beeltenis van de stichter van de boetprocessie. Deze gedenkplaat herinnert de voorbijganger het hele jaar door aan het feit dat Veurne al meer dan drie eeuwen de boetestad is.

foto © Wilfried Scheldemans